Gói thầu: Gói số 3 – Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL

Gói thầu: Gói số 3 – Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL

Hệ thống phòng cháy chữa cháy
2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 889.438.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Chung cư 04 tầng khóm 5-phường8-TXVL