Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp – phân hệ Tài chính kế toán, Quản trị mua hàng, Quản trị tồn kho, Quản trị thông minh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:884/QĐ-ĐTPT
Ngày ban hành:23/10/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Giám Đốc
Số hiệu:03/TTr-QLDA CNTT
Ngày ban hành:26/11/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 505000(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp – phân hệ Tài chính kế toán, Quản trị mua hàng, Quản trị tồn kho, Quản trị thông minh (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cung cấp bản quyền phần mềm và dịch vụ triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp – phân hệ Tài chính kế toán, quản trị mua hàng, quản trị tồn kho, quản trị thông minh
 • 385000 (USD)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyểnTừ ngày 16/12/2008 Đến ngày 31/12/2008Trọn gói 11 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:249
  Ngày xuất bản12/12/2008