Viễn thông Quảng Ngãi mời thầu Mua giá đấu dây MDF

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giá đấu dây MDF.

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua giá đấu dây MDF.

Nguồn vốn: Chi sửa chữa tài sản năm 2008.

Viễn thông Quảng Ngãi mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nói trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Mạng và Dịch vụ, Viễn thông Quảng Ngãi, số 80 Phan Ðình Phùng, thành phố Quảng Ngãi. Ðiện thoại: 055 3822952, Fax: 055 3822954.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 5-11 đến 8 giờ ngày 12-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa chỉ phát hành HSYC: Phòng Mạng và Dịch vụ, Viễn thông Quảng Ngãi. Số 80 Phan Ðình Phùng, TP Quảng Ngãi; Ðiện thoại: 055 3822952; Fax: 055 3822954.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 8 giờ ngày 12-11-2008 tại Phòng Mạng và Dịch vụ, Viễn thông Quảng Ngãi.