Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Cụm công trình thủy lợi Bắc Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2)

Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Cụm công trình thủy lợi Bắc Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:462/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:1966/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ + NSNN + nguồn vốn khác,
Tổng mức đầu tư:
 • 42.837.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Cụm công trình thủy lợi Bắc Văn Yên, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (Đợt 2) (10 gói thầu)


  Dự án được chia thành 10 gói thầu, trong đó: 08 gói thầu xây lắp; 01 gói thầu Bảo hiểm; 01 gói thầu Kiểm toán; 01 gói thầu Giám sát
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  13Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Bùn+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Ly)
 • 2.653.376.219 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  14Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Thíp+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Bo)
 • 2.803.772.126 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  15Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Quạch+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Vải)
 • 3.954.379.502 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  16Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Trà+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Vực Mòn)
 • 1.329.150.363 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  17Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Nhược+ Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Pha)
 • 2.029.270.474 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  18Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Đập đầu mối, Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Gốc Gạo)
 • 2.303.172.891 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  19Xây dựng Nâng cấp cụm công trình thuỷ lợi Bắc Văn Yên (Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh thuộc công trình thuỷ lợi Ngòi Lèn)
 • 1.576.546.680 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
  20Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 112.102.907 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  21Kiểm toán
 • 130.933.685 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 5 tháng
  22Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình
 • 308.238.153 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7 + NSNN + ngu\xe1\xbb\x93n v\xe1\xbb\x91n kh\xc3\xa1c’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:251
  Ngày xuất bản16/12/2008