Gói thầu: Thi công san nền khu vực 1 và mương thoát nước – dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)

Gói thầu: Thi công san nền khu vực 1 và mương thoát nước – Kế hoạch đấu thầu dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)

15
Tháng 01-02/2009
12 Tháng
Giá gói thầu:
 • 13.848.920.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 1)