Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:Số 3843/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu:số 7021/UBND-CN
Ngày ban hành:11/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.190.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 6.522.750 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
 • 58.091.709 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3Quản lý dự án
 • 45.966.882 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4Kiểm toán
 • 16.172.172 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  5Bảo hiểm
 • 4.904.323 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  6Thi công xây dựng Đường và cống qua đường
 • 2.452.161.498 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 240 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:252
  Ngày xuất bản17/12/2008