Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành

Gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

2
Quý I/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 58.091.709 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Thân Hòa- Quảng Thọ xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành