Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị – Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

2
Quý I/2009
330 ngày
Giá gói thầu:
 • 387.966.693 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hội trường- Trung tâm công nghệ thông tin Tỉnh ủy Tiền Giang