Gói thầu: Bảo hiểm – Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành

Gói thầu: Bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

5
Quý IV/2008
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 6.745.121 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Dưỡng Điềm- Bình Trưng huyện Châu Thành