Thông báo mời thầu: Gói thầu số 09 – Cung cấp nhóm thiết bị phụ trợ xử lý mẫu

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 09 – Cung cấp nhóm thiết bị phụ trợ xử lý mẫu

Tên dự án:Đầu tư chiều sâu trang thiết bị cho lĩnh vực phát triển công nghệ xử lý ô nhiễm các chất thải độc hại, đặc biệt là các độc tố hữu cơ khó phân huỷ trong môi trường
Tên gói thầu:Gói thầu số 09 – Cung cấp nhóm thiết bị phụ trợ xử lý mẫu
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Khoa học Công nghệ (P.306E) Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
13/11/2008 đến 24/11/2008
1.000.000 (VND)
24/11/2008 15:00
24/11/2008 15:00