Gói thầu: Phát hành cẩm nang quản lý đất tiếng Việt – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Phát hành cẩm nang quản lý đất tiếng Việt – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

G-006
Q4/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 380000000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương