Gói thầu: Thiết kế CD, website, biên tập nội dung, cập nhật nội dung – 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương

Gói thầu: Thiết kế CD, website, biên tập nội dung, cập nhật nội dung – Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương. Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

C-015
Q2/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 233380000 (VND)
 • [‘IDA\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu Dự án VLAP cấp Trung ương