Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 1265/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 7132/UBND-CN
Ngày ban hành: 16/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 24.117.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm thông tin công tác tư tưởng tỉnh Tiền Giang (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu TC và LĐTB
 • 57.947.288 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển QUý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát TC và LĐTB
 • 376.615.451 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 330 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 348.870.936 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  4 Kiểm tra CN đủ điều kiện ATCL và phù hợp chất lượng
 • 124.682.796 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  5 Kiểm toán
 • 65.210.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển QUý IV/2009Trọn gói 60 ngày
  6 Bảo hiểm
 • 29.900.419 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công.
  7 Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc. lắp máy lạnh
 • 15.049.209.232 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển QUý I/2009Theo đơn giá 330 ngày
  8 Cung cấp thiết bị đồ gỗ
 • 2.455.200.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 120 ngày
  9 Cung cấp thiết bị Inox, phong, màn, cờ, quạt, máy chiếu, hệ thống âm thanh
 • 449.790.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’] Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2009Theo đơn giá 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 254
  Ngày xuất bản 19/12/2008