Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị – Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang

2
quý I/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 94.637.987 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r’]
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường vào trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh Tiền Giang