Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống nguồn – Dự án Đài kiểm soát không lưu

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống nguồn – Kế hoạch đấu thầu: Dự án Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ

09
Quý II/2009
Quý III/2009 – Quý IV/2009
Giá gói thầu:
 • 4.693.500.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án “Đài kiểm soát không lưu – Cảng Hàng không Cần Thơ”