Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú

Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú. Cơ quan ban hành: Viễn thông Tp.HCM

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Tp.HCM
Số hiệu: 3245/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 21/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Tp.Hồ Chí Minh
Số hiệu: 3245/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 21/11/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.738.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nhà trạm điện thoại và bưu cục An Phú (4 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập dự án
 • 8.693.455 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã hòan thành
  2 Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán
 • 41.456.610 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã hòan thành
  3 Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ
 • 2.986.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 01/2009Trọn gói 6 tháng
  4 Hệ thống báo cháy tự động
 • 72.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n \xc4\x91\xe1\xba\xa7u t\xc6\xb0 x\xc3\xa2y d\xe1\xbb\xb1ng c\xe1\xbb\xa7a C\xc3\xb4ng ty\r’] Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 03/2009Trọn gói 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 256
  Ngày xuất bản 23/12/2008