Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy – các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2. Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

Gói thầu số 2
12/2008 đến 01/2009
Quý I/2009 (120 ngày)
Giá gói thầu:
 • 4.307.992.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 2, số 3 của hạng mục Nhà học lý thuyết và thực hành A2