Gói thầu: Xây lắp: – Khối điều trị; Khoa dinh dưỡng – Chống nhiễm khuẩn; Khoa truyền nhiễm; Khoa giải phẩu bệnh lý. – BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL

Gói thầu: Xây lắp: – Khối điều trị; Khoa dinh dưỡng – Chống nhiễm khuẩn; Khoa truyền nhiễm; Khoa giải phẩu bệnh lý. – Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL. Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Đăk Nông

13
Quý II/2009
400 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.752.088.000 (VND)
 • [‘Tr\xc3\xa1i phi\xe1\xba\xbfu Ch\xc3\xadnh ph\xe1\xbb\xa7\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: BỆNH VIÊN ĐA KHOA HUYỆN ĐĂK MIL