Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:4461/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/10/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3999/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 41.242.759424(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã 4 Hốc Măng đến ngã 3 ấp Long Điền và đường từ cầu Biệt Kích đến cầu Hố Đá huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. Đoạn từ Km 0 đến Km 4+750 (tuyến 1) và Km 0 đến Km 1+507,2 (tuyến 2)
 • 16.199.162.731 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuí I/2009Theo đơn giá 180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:257
  Ngày xuất bản24/12/2008