Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên, Dự án nhóm C Ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:2452/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:2452/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước , Vốn Ngân sách tỉnh , Vốn ngân sách , Vốn sự nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 34497231(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Mua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm trong các cơ sở y tê công lập tỉnh Hưng YênMua thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
 • 34.497.231.000 (VND)
 •  (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển25/12/2008Theo đơn giá 30/6/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:257
  Ngày xuất bản24/12/2008