Kế hoạch đầu thầu xây dựng Nhà kho bảo quản vật tư thiết bị dự phòng

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu xây dựng Nhà kho bảo quản vật tư thiết bị dự phòng, Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Công ty thủy điện Đại Ninh
Số hiệu:449/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành:10/07/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Công ty Thủy điện Đại Ninh
Số hiệu:782/QĐ-TĐĐN
Ngày ban hành:15/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 2153892684(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu xây dựng Nhà kho bảo quản vật tư thiết bị dự phòng (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  NK1Nhà kho bảo quản vật tư thiết bị dự phòng
 • 1908455980 (VND)
 •  (VND)
 •  (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a t\xe1\xba\xadp \xc4\x91o\xc3\xa0n \xc4\x90i\xe1\xbb\x87n l\xe1\xbb\xb1c Vi\xe1\xbb\x87t Nam’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 12/2008Theo đơn giá4 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:257
  Ngày xuất bản24/12/2008