Gói thầu: Mua sắm 2 máy ủi – Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Mua sắm 2 máy ủi – Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2
Quý I/2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.553.329.516 (VND)
 • [‘ADB + Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch NN\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải thiện môi trường TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang