Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước trên điạ bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1)

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước trên điạ bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1), Dự án nhóm C, ngành Thuỷ lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:488/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/10/2006
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Số hiệu:2074/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.427.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước trên điạ bàn tỉnh Yên Bái (Đợt 1) (08 gói thầu)


  Phương thức đầu thầu của Gói thầu số 10 và 11 theo khoản 10 Điều 41 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04Xây dựng công trình hồ Đầm Châu
 • 999.886.919 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 6 tháng
  05Xây dựng công trình hồ Đồng Chuổm
 • 778.524.833 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 6 tháng
  06Xây dựng công trình hồ Thôn Lý
 • 860.396.551 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 6 tháng
  07Xây dựng công trình hồ Roong Nụ
 • 810.544.532 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 6 tháng
  08Xây dựng công trình hồ Gốc Hồng
 • 1.140.418.182 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008+ Quý I năm 2009Theo đơn giá 8 tháng
  09Xây dựng công trình hồ Giếng
 • 998.907.909 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo đơn giá 6 tháng
  10Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình
 • 70.629.724 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo thời gian Theo thời gian thi công công trình
  11Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 36.326.413 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Có sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định hiện hành
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:259
  Ngày xuất bản26/12/2008