Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 3198/QĐ-CT
Ngày ban hành: 03/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 4753/QĐ-CT
Ngày ban hành: 23/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 24.616.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô (02 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 17.524.720.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  02 Thiết bị
 • 4.062.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc’] Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 259
  Ngày xuất bản 26/12/2008