Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang

08
Quý 1/2010
Từ khi khởi công đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng
Giá gói thầu:
 • 166.815.747 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n c\xe1\xbb\xa7a Ng\xc3\xa2n h\xc3\xa0ng\r’]
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở VCB Nha Trang