Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2007 thuộc Tiểu dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam – Dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP)

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2007 thuộc Tiểu dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam – Dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP)

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Nông nghiệp và PTNT
Số hiệu:4048/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành:18/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số hiệu:4052/QĐ-BNN-TL
Ngày ban hành:19/12/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 179.276.065.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp các gói thầu thuộc Hạng mục: Khôi phục, nâng cấp công trình chỉnh trị sông Quảng Huế sau mùa lũ 2007 thuộc Tiểu dự án Chỉnh trị sông Quảng Huế, tỉnh Quảng Nam – Dự án Hỗ trợ thuỷ lợi Việt Nam (VWRAP) (10 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Công trình phục vụ thi công
 • 7.580.600.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 30 phút ngày 02/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  3Kè bờ KV1 và mỏ hàn đá đổ V2
 • 10.341.921.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10 giờ ngày 02/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  4Các mỏ hàn cọc V3, V4, V5
 • 10.823.826.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển14 giờ ngày 02/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  5Mỏ hàn đá đổ V6, V7, V8, đê quai thượng lưu, kè bờ KV2, KV3
 • 19.338.721.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển16 giờ ngày 02/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  9Kè bờ Quảng Huế, gia cố kè rọ đá hạ lưu và đập Q22
 • 5.992.916.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 30 phút ngày 03/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  10Nạo vét, đắp cát đoạn 1, đoạn 3 sông Quảng Huế mới
 • 13.589.439.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10 giờ ngày 03/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  11Kè bờ Quảng Huế, đoạn G1
 • 7.109.247.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển14 giờ ngày 03/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  12Kè bờ sông Quảng Huế, đoạn Q8
 • 21.382.445.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển16 giờ ngày 03/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  7Đập khoá 1 – ĐK1
 • 25.445.291.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển8 giờ 30 phút ngày 09/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  8Đập khoá 2 – ĐK2
 • 22.768.589.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r’]Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển10 giờ ngày 09/2/2009Theo đơn giá 07 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:261
  Ngày xuất bản30/12/2008