Gói thầu: Máy nén khí điện, công suất từ 16-18 m3/phút – Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1

Gói thầu: Máy nén khí điện, công suất từ 16-18 m3/phút – Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1

Số 7
Quý 1 năm 2009
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 600.000.000 (VND)
 • [‘V\xe1\xbb\x91n t\xe1\xbb\xb1 c\xc3\xb3 v\xc3\xa0 v\xe1\xbb\x91n vay t\xc3\xadn d\xe1\xbb\xa5ng\r’]
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị thi công công trình thuỷ điện Xêkamản 1