Gói thầu xây lắp 1 Trụ neo tàu, phao báo hiệu công trình Khu neo đậu tránh trú bão.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (Chủ đầu tư) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng sau đây: 1. Hợp đồng số 1: Gói thầu xây lắp 1 (XL1): Nạo vét vũng đậu. 2. Hợp đồng số 2: Gói thầu xây lắp 2 (XL2): Trụ neo tàu, phao báo hiệu. Thuộc công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, tỉnh Quảng Nam.

Chính phủ Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án quản lý rủi ro thiên tai, tín dụng số Cr.4114-VN.

Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng được mời thầu dưới đây. Tất cả các  quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (1) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (2) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; (3) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (4) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (Chủ đầu tư) mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho các hợp đồng sau đây:

1. Hợp đồng số 1: Gói thầu xây lắp 1 (XL1): Nạo vét vũng đậu.

2. Hợp đồng số 2: Gói thầu xây lắp 2 (XL2): Trụ neo tàu, phao báo hiệu.

Thuộc công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, tỉnh Quảng Nam.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại Ban Quản lý dự án ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam. Số 52 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ðiện thoại: (0510) 2240293; Fax: (0510) 3845450; kể từ ngày 19-11-2008, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu) cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban Quản lý dự án ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam, số 52 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam không muộn hơn 8 giờ ngày 19-12-2008. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự.