Sửa chữa cải tạo trường trung học cơ sở Tây Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo trường trung học cơ sở Tây Sơn, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp TPHCM
Số hiệu: 5357/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Gò Vấp TPHCM
Số hiệu: 5789/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3597458897(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa cải tạo trường trung học cơ sở Tây Sơn (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp
 • 3008805602 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1 năm 2009Theo đơn giá 04 tháng
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 72090982 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  03 Tư vấn thầu
 • 10320203 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 1,5 tháng
  04 Bảo hiểm công trình
 • 6318492 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 04 tháng
  05 Kiểm tóan công trình
 • 19800000 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 1 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 03 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 6
  Ngày xuất bản 08/01/2009