Bản quyền phần mềm Oracle

Kế hoạch đấu thầu: Bản quyền phần mềm Oracle, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 3078/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 10/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 05/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 05/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 665.242(USD)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bản quyền phần mềm Oracle (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02P3708002 Bản quyền phần mềm Oracle
 • 665.242 (USD)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Trọn gói 01 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 6
  Ngày xuất bản 08/01/2009