Thông báo mời thầu Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương. Tên dự án: Kho lưu trữ chứng từ và lưu giữ tài sản cầm cố, thế chấp phục vụ trong một số năm trước mắt cho Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương và các chi nhánh lân cận.

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương

Tên gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị

Tên dự án: Kho lưu trữ chứng từ và lưu giữ tài sản cầm cố, thế chấp phục vụ trong một số năm trước mắt cho Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hải Dương và các chi nhánh lân cận.

Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Bán HSMT từ 8 giờ ngày 17-11 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 2-12-2008 (từ thứ hai đến thứ sáu, trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng văn thư, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương – số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNÐ (một triệu đồng)

Ðịa chỉ nhận HSDT: Phòng văn thư, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương – số 66 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.

Ðóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 2-12-2008.

Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VNÐ (bốn trăm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (ngoại trừ thư bảo lãnh của Sở Giao  dịch, Hội sở chính và các chi nhánh thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam phát hành).

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ ngày 2-12-2008 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.