Mua sắm trang thiết bị y tế

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 40/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 40/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 65.380.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế (04 gói thầu)


  bán hồ sơ mời thầu từ ngày 23/01/2009 đên ngaỳu 09/02/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 1 Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 4620000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/02/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 2 Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 3372000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/02/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 3 Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 6900000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/02/2009Trọn gói 90 ngày
  Gói thầu số 4 Mua sắm trang thiết bị y tế
 • 7342000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 09/02/2009Trọn gói 90 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 7
  Ngày xuất bản 09/01/2009