Gói thầu: Gói thầu số 19: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; khảo sát, lập hồ sơ phương án giải phóng mặt bằng và cắm cọc GPMB

Gói thầu: Gói thầu số 19: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán; khảo sát, lập hồ sơ phương án giải phóng mặt bằng và cắm cọc GPMB

KSTKBVTC.19
Quý I/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 28.917.000.000 (VND)
 • [‘Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch Nh\xc3\xa0 n\xc6\xb0\xe1\xbb\x9bc\r’]
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh