Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính viễn thông

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 0139/QĐ-ĐLHN-P02
Ngày ban hành: 07/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 0139/QĐ-ĐLHN-P02
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 50800000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008 (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VT01 Mua vật tư vận hành mạng viễn thông đợt 2-2008
 • 50800000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 1/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 7
  Ngày xuất bản 09/01/2009