Gói thầu tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn I, đoạn từ Km3+540 – Km25+800. Thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ S2 đến Nam Điền (Km3+540 – Km55+500) và đoạn từ Km40

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn I, đoạn từ Km3+540 – Km25+800. Thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ S2 đến Nam Điền (Km3+540 – Km55+500) và đoạn từ Km40, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:Số 2648/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định
Số hiệu:số 14/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 707746000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn I, đoạn từ Km3+540 – Km25+800. Thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ S2 đến Nam Điền (Km3+540 – Km55+500) và đoạn từ Km40 đến phà Thịnh Long (1 gói thầu)


  Bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ ngày 21/01/2009 đến 8h30′ ngày 12/02/2009 (trong giờ làm việc hành chính). Thời gian đóng thầu : 8h30′ ngày 12/02/2009 Thời gian mở thầu : 9h00′ ngày 12/02/2009 Địa điểm: tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Nam Định. Địa chỉ : Km2 đường Điện Biên – Thành phố Nam Định
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 14Gói thầu tư vấn khảo sát TKBVTC giai đoạn I từ Km3+540 – Km25+800. Thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 490C2 (đường 55 cũ) đoạn từ S2 – Nam Điền (Km3+540 – Km55+500) và đoạn từ Km40 đến phà Thịnh Long, tỉnh Nam Định
 • 3.527.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnngày 12/02/2009Hợp đồng hỗn hợp60ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:6
  Ngày xuất bản08/01/2009