Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Goia thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú; gói thầu số 1 và 2 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam; Dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Goia thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú; gói thầu số 1 và 2 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam; Dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung, Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
Số hiệu: 3674/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 03/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 142/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2194200000000(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu: Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh; Goia thầu số 1 và 2 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú; gói thầu số 1 và 2 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam; Dự án: đầu tư cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dự án ADB5), giai đoạn 3, thành phố Đà Nẵng (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tuyến Hoà Phú – Hoà Ninh
 • 13203705000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 9giờ 00 phút ngày 16/02/2008Theo đơn giá 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
  01 gói thầu số 01 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú
 • 11991580000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sẽ được mở thầu sau khi mở xong gói thầu tuyến đường Hoà Phú – HOà NinhTheo đơn giá 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
  02 gói thầu số 02 của tuyến Hoà Phong – Hoà Phú
 • 14236981000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sẽ được mở thầu sau khi mở xong gói thầu tuyến đường Hoà Phú – HOà NinhTheo đơn giá 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
  01 gói thầu số 01 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam
 • 13166217000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sẽ được mở thầu sau khi mở xong gói thầu tuyến đường Hoà Phú – HOà NinhTheo đơn giá 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
  02 gói thầu số 02 của tuyến Bắc Thuỷ Tú – Phò Nam
 • 9057206000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển sẽ được mở thầu sau khi mở xong gói thầu tuyến đường Hoà Phú – HOà NinhTheo đơn giá 14 tháng kể từ ngày khởi công công trình
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 7
  Ngày xuất bản 09/01/2009