Xây lắp chính + hệ thống phòng cháy chữa cháy + hệ thống chống sét và đèn thoát hiểm

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp chính + hệ thống phòng cháy chữa cháy + hệ thống chống sét và đèn thoát hiểm Tên dự án: Nâng cấp cải tạo khu C và khu D Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương quận 5

Tên dự án:Nâng cấp cải tạo khu C và khu D Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương quận 5
Tên gói thầu:Xây lắp chính + hệ thống phòng cháy chữa cháy + hệ thống chống sét và đèn thoát hiểm
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình quận 5; Địa chỉ số 203 An Dương Vương phường 8 quận 5; Điện thoại:08.38557092; Fax: 08.38577756
21/11/2008 đến 10/12/2008
1.000.000 (VND)
10/12/2008 15:00
10/12/2008 15:00