Xây dựng các trường TH ở huyện Tân Hưng

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH ở huyện Tân Hưng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở KH&ĐT
Số hiệu: số: 03/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở KH&ĐT
Số hiệu: SỐ: 03/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 07/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.009.704.717(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng các trường TH ở huyện Tân Hưng (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 05 Xây dựng các trường TH thuộc huyện Tân Hưng
 • 2.009.704.717 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 02 năm 2009Trọn gói 100 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • QĐ_03 Size 3.92 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2009