Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Số hiệu: số 1316/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 29/09/2004
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và xã hội
Số hiệu: số 506/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành: 09/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Lao động, thương binh và xã hội
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy- tỉnh Tiền Giang (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Lập HSMT, phân tích đánh giá kết quả đấu thầu gói thầu Đài tưởng niệm
 • 22.247.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tổng thầu xây dựng (chìa khóa trao tay) Đài tưởng niệm
 • 4.600.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá không vượt quá ngày 30/11/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 10
  Ngày xuất bản 14/01/2009