Thông báo mời thầu gói thầu: Tuyến lộ Nhơn Ái – Trường Long

Thông báo mời thầu gói thầu: Tuyến lộ Nhơn Ái – Trường Long Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 21/11/2008 đến 08/12/2008

Tên dự án:Tuyến lộ Nhơn Ái – Trường Long
Tên gói thầu:Tuyến lộ Nhơn Ái – Trường Long
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Công thương huyện Phong Điền
21/11/2008 đến 08/12/2008
1.000.000 (VND)
08/12/2008 09:00
08/12/2008 09:00