Gói thầu: Quản lý dự án – Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang

2
Quý I/2009
theo tiến độ thực hiện công trình
Giá gói thầu:
 • 40.106.151 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa khán đài A- Sân vận động tỉnh Tiền Giang