Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 04, 06,07, 09, và 10 – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng các gói thầu xây lắp số 04, 06,07, 09, và 10 – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu

02-BH
Quý I/2010
Từ khởi công đến hết tời hạn bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 1.595.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu