Gói thầu: Gói 05: Các cống Đường Trâu, cống Đá, Bảy Tươi, Bảy Chề, kênh Mới, Chiến Lũy, Nàng rền, Út Xáng, Năm Kiệu – Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Tră

Gói thầu: Gói 05: Các cống Đường Trâu, cống Đá, Bảy Tươi, Bảy Chề, kênh Mới, Chiến Lũy, Nàng rền, Út Xáng, Năm Kiệu – Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Tră

05-xl
Quý III-IV/2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 57.268.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Hệ thống công trìnhphân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng – Bạc Liêu