Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 3001/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 167/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 46.880.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu tư vấn Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Lâm – Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
 • 922.400.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I/2009Theo đơn giá 35 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHDT Size 468 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 18
  Ngày xuất bản 24/01/2009