Gói thầu: Gói thầu số 5: Quản lý dự án – Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

Gói thầu: Gói thầu số 5: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang

2009-01-05
Quý I năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 3.900.779 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị công trình Trường cao đẳng Y tế Tiền Giang