Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Thọ Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An – ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II

Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ thế xã Thọ Thành – Huyện Yên Thành – Nghệ An – Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II

NA-XL-07(2)
Quý I-2009
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.154.000.000 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An