Gói thầu xây lắp và thiết bị ( Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Tân Uyên)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp và thiết bị ( Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Tân Uyên). Tên dự án: Trường tiểu học Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm mở thầu: 26/11/2008 09:00.

Tên dự án:Trường tiểu học Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp và thiết bị ( Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Tân Uyên)
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.3870703 ; Fax : 0650.3870703
10/11/2008 đến 26/11/2008
1.000.000 (VND)
26/11/2008 09:00
26/11/2008 09:00