Gói thầu: Kiếm toán quyết toán dự án – ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An

Gói thầu: Kiếm toán quyết toán dự án – Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An

NA-KTQT
Quý II-2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 360.800.000 (VND)
 • WB
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu ( điều chỉnh, bổ sung) dự án năng lượng nông thôn II Nghệ An