của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hưng Yên và kho của VCB

Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hưng Yên và kho của VCB

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu:03/QĐ-NHNT.HĐQT
Ngày ban hành:04/02/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu:13/QĐ-NHNT.XDCB
Ngày ban hành:14/01/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8719715211(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hưng Yên và kho của VCB (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng hạng mục
 • 25036575 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Trọn gói 04 tháng
  Gói 2Thi công xây dựng hạng mục bao gồm tường chắn đất, san nền, tường rào, cổng.
 • 7299293080 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II đến quý III năm 2009Trọn gói 12 tháng
  Gói 4Bảo hiểm công trình
 • 14598586 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công
  Gói 5Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục
 • 174891062 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Trọn gói Theo thời gian thi công
  Gói 6Kiểm toán quyết toán
 • 32700833 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn gói 04 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:17
  Ngày xuất bản23/01/2009