Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bao gồm tường chắn đất, san nền, tường rào, cổng. – của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xâ

Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục bao gồm tường chắn đất, san nền, tường rào, cổng. – Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xâ

Gói 2
Quý II đến quý III năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 7299293080 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu của hạng mục tường chắn, san nền, tường rào bảo vệ khu đất xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHNT Hưng Yên và kho của VCB